19 dni przeciwko przemocy – program inauguracji

Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży 4 listopada 2019 r., sala widowiskowo-kinowa OCK.

  • 12:00 – Rozpoczęcie inauguracji Kampanii 19 dni. Wioletta Nowicka-Masztalerz. Spot kampanii. Katarzyna Łada. Zabranie głosu przez przedstawiciela Urzędu Miasta Ostrołęka.
  • 12:15 – Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce, taniec.
  • 12:25 – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce, śpiew.
  • 12:35 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce, taniec.
  • 12:45 – Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce, śpiew.
  • 12:50 – ENDORFINA Fitness Club.
  • 13:00 – Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce, śpiew.
  • 13:05 – Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce, pantomima.
  • 13:15 – II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce, koncert.
  • 13:30 – Zakończenie.

Celem kampanii jest budowanie świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój. Twórcą światowej kampanii jest genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet. W Polsce kampania koordynowana jest przez Fundację po DRUGIE. Poradnia jest koalicjantem od 2015 roku.

Plakat kampanii 19 dni przemocy

Post navigation