Apel do Rodziców

Szanowni Państwo, minął już rok naszych trudnych zmagań z pandemią. Poradnia przez cały czas prowadziła badania diagnostyczne oraz indywidualną i grupową działalność terapeutyczną. Udzielając wsparcia staraliśmy się stworzyć naszym podopiecznym bezpieczne warunki pobytu.  I tak jest do dzisiaj. Jednak sytuacja…

Wizyty w Poradni

Szanowni Państwo, w związku ze wzrastającą liczbą zakażeń ogłoszono w województwie mazowieckim zaostrzenie zasad bezpieczeństwa. Prosimy więc aby osoby umówione na wizyty diagnostyczne i terapeutyczne przychodziły na 5 minut przed zaplanowanym spotkaniem. Z umówionym dzieckiem zgłasza się tylko 1 rodzic,…

Posts navigation