Rola mowy w naszym życiu

Mowa, język jakim się posługujemy pełni wiele funkcji. Według podziału stosowanego w polskim piśmiennictwie językoznawczym, istnieją następujące funkcje języka (mowy): funkcja nazywająca zwana również poznawczą, polega na nazywaniu rzeczywistości otaczającej człowieka, funkcja komunikatywna, polegająca na wymianie informacji o świecie zewnętrznym,…

Posts navigation