Działania Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce prowadzi działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym wzmacniające pożądane zachowania, zapewniając dzieciom i młodzieży bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Działania pomocowe naszej placówki są wykonywane w formie konsultacji, interwencji kryzysowej oraz badań diagnostycznych i zajęć terapeutycznych.

Zapraszamy do współpracy

Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy (Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem”) działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce zaprasza do współpracy specjalistów z zakresu pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością lub opóźnionym rozwojem psychoruchowym. Jeżeli posiadasz wykształcenie, doświadczenie w pracy terapeutycznej lub prowadzisz ciekawe…

Posts navigation