Przedszkolak ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jako przyszły uczeń w nauczaniu integracyjnym lub włączającym

Myśl o wyborze szkoły powinna rodzicom towarzyszyć już od momentu rozpoczęcia edukacji przedszkolnej. Dlaczego tak wcześnie? Odpowiedź jest prosta – bo mamy czas aby zlikwidować lub zminimalizować czynniki, które utrudniają taką edukację. Jeśli jesteśmy świadomi ich występowania, to możemy pracę…

PROJEKT My_Rodzice

PROJEKT My_Rodzice to zadanie z zakresu zdrowia publicznego współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Epsilon Plus w ramach Narodowego programu Zdrowia. Istotą projektu jest w sposób przystępny, zgodny z trendami komunikacji mediów społecznościowych, prowadzić rodziców w…

Oddziaływania wspierające rozwój komunikacji osób z głęboką niepełnosprawnością

Komunikacja z osobami z głęboką niepełnosprawnością najczęściej jest przedsymboliczna, a jej wspieranie stanowi wyzwanie dla terapeutów. Uszkodzenia zmysłów, ograniczenia możliwości ruchowych, trudne, często traumatyzujące , doświadczenia pierwszych miesięcy życia są barierą w nawiązywaniu kontaktu. Wysyłane sygnały – komunikaty mogą być…

Posts navigation