Oddziaływania wspierające rozwój komunikacji osób z głęboką niepełnosprawnością

Komunikacja z osobami z głęboką niepełnosprawnością najczęściej jest przedsymboliczna, a jej wspieranie stanowi wyzwanie dla terapeutów. Uszkodzenia zmysłów, ograniczenia możliwości ruchowych, trudne, często traumatyzujące , doświadczenia pierwszych miesięcy życia są barierą w nawiązywaniu kontaktu. Wysyłane sygnały – komunikaty mogą być…

Rola mowy w naszym życiu

Mowa, język jakim się posługujemy pełni wiele funkcji. Według podziału stosowanego w polskim piśmiennictwie językoznawczym, istnieją następujące funkcje języka (mowy): funkcja nazywająca zwana również poznawczą, polega na nazywaniu rzeczywistości otaczającej człowieka, funkcja komunikatywna, polegająca na wymianie informacji o świecie zewnętrznym,…