Ćwiczenia usprawniające analizator wzrokowy (wg stopnia trudności)

PERCEPCJA WZROKOWA jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych a także do ich interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń. Percepcja wzrokowa uczestniczy niemal we wszystkich działaniach człowieka. Odpowiedni poziom percepcji wzrokowej umożliwia dziecku naukę czytania, pisania, stosowania reguł ortografii, wykonywania zadań arytmetycznych oraz rozwinięcie wszystkich tych umiejętności, których wymaga się od niego podczas nauki w szkole. Największe znaczenie w rozwoju umiejętności uczenia się dzieci ma pięć aspektów percepcji wzrokowej.

Są to:

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • spostrzeganie figury i tła
 • stałość spostrzegania
 • spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • spostrzeganie stosunków przestrzennych

Ćwiczymy kolejno:

 • na obrazkach pojedynczych przedmiotów,
 • na formach geometrycznych,
 • na konturach,
 • na obrazkach przedstawiających akcję wymagającą zrozumienia,
 • na literach.

ĆWICZENIA NA OBRAZKACH POJEDYNCZYCH PRZEDMIOTÓW:

 • Rozpoznawanie treści na krótko pokazywanych.
 • Dobieranie par obrazków.
 • Segregowanie obrazków na grupy tematyczne /zwierzęta, rośliny, pojazdy itp.
 • Rysowanie przedmiotów według instrukcji słownej.
 • Zapamiętywanie jak największej liczby przedmiotów na obrazku.
 • Układanie obrazków zgodnie z instrukcją po prawej i po lewej stronie oraz określanie położenia obrazków (pod, nad, za..)
 • Układanie obrazków wg kolejności w jakiej były pokazywane.
 • Dobieranie części do całego obrazka.
 • Układanie obrazków z części: z wzorem, z pamięci, bez wzoru.
 • Wyszukiwanie różnic w obrazkach.
 • Wycinanie obrazków z gazet, stemplowanie, lepienie z plasteliny.

ĆWICZENIA NA FIGURACH GEOMETRYCZNYCH:

 1. Dobieranie par figur.
 2. Rozpoznawanie figur w krótkich ekspozycjach.
 3. Różnicowanie i układanie figur wg wielkości.
 4. Wyszukiwanie podobnych kształtów.
 5. Składanie figur z części.
 6. Układnie kompozycji geometrycznych z części.
 7. Rysowanie kompozycji z figur geometrycznych – szlaczki.
 8. Segregowanie figur wg różnych zasad doboru , np.: kształt, kolor,  wielkość, położenie
 9. Wystukiwanie sekwencji (kropki i figury) złożonych narysowanych na tablicy.
 10. Rysowanie wystukiwanej sekwencji.

ĆWICZENIA NA KONTURACH

 1. Dobieranie w pary figury konturowej i pełnej.
 2. Tworzenie par figur konturowych tej samej i różnej wielkości.
 3. Zmniejszanie i powiększanie wielkości figur.
 4. Wpisywanie figur jednych w drugie.
 5. Nakładanie figur na siebie.
 6. Odczytywanie figur ze złożonych układów.
 7. Uzupełnianie figur brakującymi elementami.
 8. Tworzenie kompozycji w formie wzorków, szlaczków.
 9. Rysowanie labiryntów według wzoru i instrukcji słownej.
 10. Kolorowanie, malowanie farbami.
 11. Wodzenie palcem po wzorze.
 12. Rysowanie w powietrzu (palcem lub ręką) określonego kształtu.

ĆWICZENIA NA OBRAZKACH TEMATYCZNYCH:

 1. Dobieranie takich samych obrazków.
 2. Wskazywanie obrazków, które nie pasują do pozostałych.
 3. Składanie obrazków wg wzoru, następnie z pamięci.
 4. Uzupełnianie brakujących elementów poprzez dołożenie, dorysowanie, przyklejanie (kończenie zaczętych rysunków).
 5. Przekalkowanie, odwzorowanie, próby samodzielnego narysowania.
 6. Opowiadanie treści obrazka.
 7. Szukanie różnic i podobieństw w obrazkach.
 8. Porządkowanie historyjek obrazkowych wg kolejności zdarzeń.
 9. Składanie klocków obrazkowych wg wzoru.
 10. Do ćwiczeń analizatora wzrokowego mogą być wykorzystane gotowe pomoce-np.:
 • klocki w kształcie figur geometrycznych,
 • układanka-przybijanka,
 • ćwiczenia w czasopismach dziecięcych,
 • karty typu czarny Piotruś
 • układanki obrazkowe,
 • klocki obrazkowe,
 • klocki konstrukcyjne,
 • różne obrazki tematyczne,
 • domino obrazkowe,
 • loteryjki obrazkowe
 • historyjki obrazkowe itp.

ĆWICZENIA NA KSZTAŁTACH LITEROPODOBNYCH I LITERACH:

 1. Różnicowanie liter o podobnych kształtach.
 2. Rozpoznawanie liter wśród 2 i 3-literowego układu np. NB,WE.
 3. Dobieranie liter wielkich i małych.
 4. Dobieranie liter drukowanych i pisanych.
 5. Składanie pociętych liter, wyrazów wg wzoru.
 6. Wyszukiwanie takich samych sylab i ich segregowanie.
 7. Segregowanie wyrazów /takich samych, o takiej samej liczbie liter, z samogłoską w środku np. moc, kot, z określoną samogłoską.
 8. Wyodrębnianie liter w wyrazach, podkreślanie ich kolorem.
 9. Dobieranie wyrazów graficznie podobnych: różniących się jedną literą np. las-los, lato-lata.
 10. Eliminatki-wykreślanki: wykreślanie jednakowych lub nie pasujących do pozostałych elementów/liter, układów liter, wyrazów itp./
 11. Wyszukiwanie w rozsypankach wyrazowych takich samych wyrazów od jednosylabowych do wielosylabowych.
 12. Uzupełnianie brakujących liter, sylab w wyrazach.
 13. Dobieranie par wyrazów takich samych/wyrazy są wizualnie podobne np. bada, pada, doda, dada, poda, doba, baba,-bada itp.

Materiał do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym opracowali koordynatorzy zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej z przedszkoli miejskich w Ostrołęce pod kierunkiem Krystyny Kwiatkowskiej pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce w roku szkolnym 2012/2013:
Przedszkole Miejskie Nr 1 – Agata Patyra
Przedszkole Miejskie Nr 5 – Marta Sobiech
Przedszkole Miejskie Nr 7 – Marzena Sady
Przedszkole Miejskie Nr 8 – Iwona Mróz
Przedszkole Miejskie Nr 9 – Iwona Laskowska
Przedszkole Miejskie Nr 10 – Małgorzata Kaszuba-Lipińska
Przedszkole Miejskie Nr 13 – Agata Berkowska
Przedszkole Miejskie Nr 15 – Anna Szyjka
Przedszkole Miejskie Nr 16 – Jolanta Trawińska
Przedszkole Miejskie Nr 17 – Barbara Kilijańska
Przedszkole Miejskie Nr 18 – Magdalena Zyśk

Post navigation