Dla uczniów z trudnościami ortograficznymi polecam dyktando w dziesięciu punktach Marty Bogdanowicz

Podstawowym założeniem stosowania techniki dyktando z komentarzem ortograficznym jest przeświadczenie o możliwości utrwalenia zasad pisowni i wytworzenia pełnej świadomości ortograficznej przez przekształcenie nawyku „głośnego myślenia” – omawiania zasad pisowni (p. 3) – w nawyk „cichego” przypominania ich sobie podczas pisania. Metoda ta ma także na celu wytworzenie nawyku dokładnego sprawdzania i poprawiania każdej pracy pisemnej. Każde dziecko ma prawo do popełnienia błędu, ale jednocześnie nie ma prawa do pozostawiania go bez poprawienia. Żeby praca była efektywna i nie zniechęcała dziecko powinna spełniać  podstawowe warunki:

 • krótki czas
 • systematyczne wykonywanie
 • motywacja do działania (warto zawrzeć z dzieckiem umowę – jasne zasady, żeby nie negocjować za każdym razem).

Pisanie dyktanda w dziesięciu punktach:

 1. Utrwala znajomość zasad pisowni.
 2. Wytwarza nawyk stałego przywoływania zasad ortograficznych podczas pisania.
 3. Kształtuje nawyk stałego sprawdzania napisanego tekstu, a tym samym poczucie odpowiedzialności za napisany tekst

Życzę powodzenia

Dorota Żebrowska – pedagog

Opr.: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Dyktando w dziesięciu punktach – z komentarzem ortograficznym

 • Punkt 1. Umowa. Umów się z dzieckiem, że codziennie będziecie przeprowadzać dyktando obejmujące zawsze tylko trzy zdania. Wymyślcie wspólnie nagrodę po każdym tygodniu pracy.
 • Punkt 2. Wybór tekstu. Zaznacz w książce dziecka trzy zdania i przeczytaj na głos pierwsze z nich.
 • Punkt 3. Komentarz ortograficzny. Dziecko powtarza zdanie i omawia pisownię każdego wyrazu (podaje zasady pisowni, poszukuje uzasadnienia pisowni).
 • Punkt 4. Zapisywanie. Dziecko zapisuje zdanie (podobnie postępuje z następnymi zdaniami).
 • Punkt 5. Kontrola 1 – dziecko. Dziecko samodzielnie sprawdza cały napisany tekst.
 • Punkt 6. Kontrola 2 – dorosły. Dorosły sprawdza tekst. Jeżeli znajdzie błędy, podaje ich liczbę.
 • Punkt 7. Kontrola 3 – dziecko. Dziecko ponownie sprawdza tekst, korzystając ze słownika ortograficznego.
 • Punkt 8. Kontrola 4 – dorosły. Dorosły sprawdza poprawiony tekst. Jeżeli nadal są błędy, wskazuje tekst – wzór, z którego dyktował zdania.
 • Punkt 9. Kontrola 5 – dziecko. Dziecko porównuje napisany tekst ze wzorem i ostatecznie poprawia błędy.
 • Punkt 10. Poprawa. Dziecko opracowuje błędnie napisane wyrazy (np. podaje zasady pisowni, wyrazy pokrewne, odmienia wyraz przez przypadki, wymienia na inne formy).

Post navigation