Dowiedzmy się więcej o autyzmie….

Myśląc o osobach ze spektrum autyzmu niech towarzyszą nam słowa amerykańskiej autorki i jednocześnie doktora nauk medycznych w dziedzinie neurobiologii Lisy Genova:
„Spektrum autyzmu jest długie i szerokie…… wszyscy się w nim znajdujemy. Kiedy się w to wierzy, łatwiej zobaczyć ile mamy ze sobą wspólnego”.

Informacje o autyzmie w pigułce

 • Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym charakteryzującym się występowaniem nieprawidłowości w zakresie trzech sfer funkcjonowania człowieka: zachowaniu, interakcji społecznych oraz komunikacji.
 • Autyzm sprawia, że osoby z tym zaburzeniem nie rozumieją reguł życia społecznego w sposób naturalny, a muszą się ich nauczyć. Co więcej – mają trudności z odczytywaniem emocji, rozumieniem ich przyczyn oraz intencji czyichś działań. Dlatego też często funkcjonują jakby we własnym świecie. Nie włączają się do rozmowy ani zabawy, nie nawiązują kontaktu wzrokowego. Szybko się zniechęcają, nie poddając się regułom gry, chcą zrobić coś po swojemu, a gdy tego nie mogą – wpadają w niekontrolowaną złość lub agresję.
 • Autyzm powoduje, że osoby ze spektrum autyzmu mają trudności z komunikacją. Zdarza się, że nie mówią i porozumiewają się za pomocą form alternatywnych – piktogramów, aplikacji itp. Bardzo często ich mowa bywa monotonna, nadmiernie przyspieszona lub spowolniona, brak w niej intonacji.
 • Autyzm wyklucza istnienie ogólnych, abstrakcyjnych pojęć, przyczynia się do tego, że nie rozumie się skrótów myślowych, wyrazów o podwójnym znaczeniu. Osób ze spektrum autyzmu zazwyczaj nie śmieszą dowcipy, trudno im interpretować przysłowia czy skrótowe polecenia. Dość często posługują się językiem literackim.
 • Autyzm charakteryzuje się tym, że osoby z jego spektrum są nadwrażliwe na zmiany wokół siebie, gdyż wszystko co nowe budzi lęk i niepewność, wyprowadza z równowagi i zaburza koncentrację. Przewidywalność natomiast daje osobom ze spektrum autyzmu poczucie bezpieczeństwa.
 • Autyzm towarzyszy osobie przez całe życie, jednak dzięki odpowiedniej opiece i właściwie dobranej terapii można w znaczącym stopniu poprawić jej funkcjonowanie. Im wcześniejsza diagnoza i idąca za nią indywidualna terapia, tym większa szansa na poprawienie jakości życia osób z autyzmem i ich rodzin. Edukacja społeczeństwa i rozpowszechniania wiedzy na temat samego autyzmu i sposobów przeciwdziałania jego negatywnym skutkom.
 • Autyzm przekazuje zmysłom błędne wskazówki, co sprawia , że osoby ze spektrum autyzmu w inny sposób odbierają światło, obrazy i dźwięki, odmiennie odczuwają dotyk, zapach, smak czy ból, dlatego ich reakcje bardzo często są nie zrozumiałe dla otoczenia.
 • Autyzm to niepowtarzalność, nie ma dwóch takich samych osób z autyzmem, każda osoba jest indywidualnością

Warto wiedzieć , że:

 • ONZ uznaje autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy i AIDS.
 • W Polsce zaburzenia ze spektrum autyzmu diagnozowane są u jednego dziecka na około 150 – jako że autyzm należy do tzw. chorób cywilizacyjnych, ta liczba stale rośnie.
 • Mimo iż, wraz ze wzrostem ilości diagnozowanych osób, wzrasta również wiedza na temat przyczyn, objawów i metod terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, świadomość społeczna na jego temat jest wciąż niewystarczająca.
 • Symbolem solidarności z osobami autystycznymi jest kolor niebieski, stąd pomysł globalnej akcji „Zaświeć się na niebiesko“. Akcja ta została zainaugurowana w 2011 roku przez amerykańską organizację Autism Speaks i co roku obchodzona w dniu 2 kwietnia Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku przyłączyło się do tej akcji w 2012r.
 • Do tej pory akcja swym zasięgiem objęła: 101 krajów na 7 kontynentach, w tym 1300 miast, 8400 miejsc i budynków oraz Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Co roku 2 kwietnia solidarność z osobami z autyzmem była wyrażana min. poprzez:

 • „niebieskie marsze” ulicami miast,
 • organizowanie licznych akcji w szkole poświęconych tematowi autyzmu,
 • organizowanie „Niebieskiego Dnia” w szkole i placówkach oświatowych ,
 • nałożenie ubrania w kolorze niebieskim,
 • oświetlanie budynków na niebiesko; dodanie niebieskiej żarówki lub puzzla do swego profilu na facebook’u lub strony www.

W tym roku obchodzenie Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu na pewno będzie wyglądało trochę inaczej ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Solidaryzujmy się z osobami dotkniętymi zaburzeniem jakim jest autyzm oraz z ich rodzinami poprzez refleksję, pogłębienie swojej wiedzy na temat autyzmu, a także założenie tego dnia ubrania w kolorze niebieskim.

Opracowała: Dorota Żebrowska

Post navigation