Ferie z Poradnią 2016

W trakcie ferii w dniach 10.02.2016-12.02.2016 odbyły się dwugodzinne zajęcia grupowe pt.: „Potrafię uważnie patrzeć i słuchać – przygotowanie do nauki czytania i pisania”. W zajęciach wzięły udział dzieci pięcio, sześcio i siedmioletnie. Uczestnicy zajęć wykonywali ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi, percepcję oraz pamięć wzrokową i słuchową, ale przede wszystkim dobrze się bawili. Ostatniego dnia odbyło się spotkanie z rodzicami, podczas którego z przedstawiono formy aktywności, w których uczestniczyły dzieci. Rodzice otrzymali także przygotowane propozycje zabaw, które mogą kontynuować w domu. Większość rodziców skorzystała także z indywidualnych konsultacji. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za udział w „Feriach z poradnią” i życzymy miłej zabawy w domu.

Osoby prowadzące:

  • Wioletta Jędrzejczyk
  • Dorota Żebrowska

Post navigation