Gdzie szukać pomocy?

Przykładowe Ośrodki, w których można dokonać pogłębionej diagnozy medycznej:

  • Instytut Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka”, Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci

al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. 22 8157233

  • Instytut Psychiatrii i Neurologii, Poradnia dla Dzieci Autystycznych

ul. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa
tel.: 22 4582622; 22 6421272 wew. 622 dr Urbanowicz

Bezpośrednia diagnoza autyzmu – tel. 22 4582622

  • Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS

ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa
tel. 22 8258742
faks 22 8257757
e-mail: fundacja@synapsis.waw.pl
www.synapsis.waw.pl
kontakt: Michał Wroniszewski

  • Caritas Diecezji Łomżyńskiej Centrum Rehabilitacji pw. św. Rocha

ul. Rybaki 1
18-400 Łomża
tel. 86 2166117
tel./fax: 86 2166820

  • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1,
01-943 Warszawa
tel.: 22 3560366, fax: 22 3560367

  • Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy,05-830 Nadarzyn
tel.: 22 3560301, 22 3560303, 22 3118111, 22 3118121, 22 3118131
e-mail: rejestracja.kajetany@ifps.org.pl

  • Sotis kompleksowa medyczno-psychologiczna diagnoza dzieci

informacje i zapisy:
tel: 667688377
e-mail: diagnoza@sotis.pl
ul. Gdańska 2 lok. 24
01-633 Warszawa

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Diagnoza Autyzmu
ul. Al. Legionów 91/7, Łomża

Informacje przygotował Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych

Post navigation