Inauguracja Kampanii 19 dni przeciwko przemocy

W dniu 4 listopada w sali widowiskowo-kinowej Ostrołęckiego Centrum Kultury odbyła się inauguracja Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Spotkanie to zostało przygotowane przez psychologa Poradni Panią Katarzynę Ładę oraz Dyrektora Wiolettę Nowicką-Masztalerz. Mogło się ono odbyć dzięki przychylności Dyrektora OCK Pana  Tadeusza Wiśniewskiego oraz jego współpracowników.

Gości przywitała w imieniu Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pani Ewa Kotowska. Nawiązała do idei kampanii – budowania świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój. Wspomniała o czteroletniej współpracy z Fundacją Po Drugie.

Następnie koordynator Kampanii 19 dni Pani Katarzyna Łada powitała zebranych, prezentując spot wydarzenia. Zwróciła uwagę, że celem spotkania jest poszukiwanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, dążenie do współpracy, integracji, wzajemnego szacunku.

Na scenę zaproszony został wiceprezydent Miasta Ostrołęka – Pan Maciej Kleczkowski, który podkreślił, że tak szlachetną społeczną inicjatywę z ogromną satysfakcją objął honorowym patronatem Prezydent Miasta Ostrołęka – Pan Łukasz Kulik. Podkreślił potrzebę kontynuacji tego typu przedsięwzięć.

Pan Michał Giers dyrektor delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Ostrołęce w swojej wypowiedzi zaznaczył, jak ważne jest, że żyjemy w kraju wolnym od konfliktów zbrojnych.

Jako pierwsi na scenie wystąpili uczniowie klasy III h ze Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce. Za ich występ taneczny odpowiadał trener KTT FAN Pan Jarosław Śliwowski i wychowawczyni Katarzyna Cwalińska Czuba.

Rozśpiewana klasa VI a  ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce, wykonała utwór „Anyone I Want To Be” Roksany Węgiel. Opiekunem grupy była Pani Marzena Daniszewska – nauczyciel muzyki.

Uczniowie z klas I-III i VIII Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce wykonali taniec ludowy oraz z szarfami. Przygotowany pod kierunkiem Pani Beaty Domurad i Pani Lidii Krystosik. Osobą wspierającą był Pan Szymon Załuski – psycholog szkolny.

Uczennice klasy II d ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce zaśpiewały piosenkę „Pomarańcza Paola”. Piosenka jak i przygotowane przez dzieci transparenty przypomniały o ważnych wartościach, którymi należy się kierować w życiu takich jak tolerancja, miłość i szacunek.  Osobami odpowiedzialnymi za wystąpienie były Pani Milena Bakuła i Agnieszka Kornaga.

W połowie spotkania aktywność ruchową zapewniła Pani Adrianna Bytkwoska-Łada instruktorka fitness z ENDORFINA Fitness Club. Obserwacje zachowania dzieci i młodzieży wskazują jak ważne jest zapewnienie możliwości ekspresji emocji i nagromadzonej energii.

Amelia Kobus i Jakub Wierzbowski uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce, zaśpiewali piosenkę z filmu Miasto 44. Osobą odpowiedzialną za występ młodych ludzi była Pani Lena Kołdys – psycholog szkolny.

Młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce zaprezentowała pantomimę „W niewoli nałogów”, której reżyserem był uczeń klasy II G (technik żywienia i usług gastronimicznych). Do niemego protestu dołączyli uczniowie klasy IA1 (technik ekonomista).  Opiekunami grupy były Pani Anna Nol – nauczyciel języka polskiego, Pani Agnieszka Wilińska – nauczyciel plastyki i Pani Dorota Ossowska – pedagog szkolny.

Na zakończenie inauguracji odbył się koncert uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce. Maja Pliszka zagrała na skrzypcach. Wystąpił zespół instrumentalny: Jakub Grześkowicz, Julia Mroczkowska, Dominik Wiśniewski i Paulina Gutowska oraz zaśpiewała Diana Oleszczak. Osobą odpowiedzialną za występ była Pani Hanna Puch – pedagog szkolny.

Dyrektor i koordynator kierują serdeczne podziękowania do Pani Aliny Chalińskiej i Pani Grażyny Kulesik za przygotowanie wystroju sali oraz pracownikom OCK za obsługę techniczną.

Panu Hubertowi Gołębiewskiemu z firmy MAREX dziękujemy za wydrukowanie logo i haseł towarzyszących kampanii.

Dziękuję wszystkim dzieciom, młodzieży i opiekunom za wspaniałe występy, pokazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Niezwykle miło było podziwiać Wasze talenty zaprezentowane na scenie. Życzę Wszystkim dzieciom i młodzieży by mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania, mieć okazję do zapewnienia potrzeby ruchu. By każdy dzień dzięki Waszej aktywności był dobry, piękny.

Katarzyna Łada
Koordynator Kampanii 19 dni przeciwko przemocy
i krzywdzenia dzieci i młodzieży

Post navigation