Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Jest to okazja do przypomnienia, iż dzieci mają prawo do szczególnej troski i pomocy. Tego dnia przypada rocznica uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych: Konwencji o prawach dziecka. Strażnikiem konwencji jest UNICEF, którego symbolem jest kolor niebieski. Ten kolor wyraża zaangażowanie w obronę praw najmłodszych i jest symbolem Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

W akcję zaangażowane są ostrołęckie szkoły. Do Prezydenta Miasta Ostrołęki Łukasza Kulika wpłynął wyjątkowy apel od uczniów klasy 8a ze Szkoły Podstawowej nr 4, w którym zwracają uwagę, że prawa dziecka nie wszędzie są respektowane. W przepięknych słowach skierowali też prośbę w sprawie obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka:

  • “Zachęcamy do wzięcia udziału w tej inicjatywie, która może okazać się pomocną dłonią dla wielu dzieci, które z różnych powodów cierpią przez naruszenie ich praw. Proszę o zaangażowanie się nawet przez mały, spontaniczny krok – ubranie się tego dnia na niebiesko, bo właśnie ten kolor został uznany za symbol tego święta.”
  • Zachęcamy więc wszystkich mieszkańców Ostrołęki, bez względu na wiek i status społeczny, do zaangażowania się w akcję wspierającą tę piękną inicjatywę. Widocznym znakiem takiego zaangażowania będzie zaakcentowanie w tym dniu w swoim ubiorze niebieskiego koloru.

Przypominamy też, że najważniejsze prawa określone w Konwencji o prawach dziecka to:
– prawo do życia i tożsamości,
– prawo do wychowania w rodzinie,
– prawo do wyrażania własnych poglądów,
– prawo do prywatności,
– prawo do odpoczynku,
– prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,
– prawo do godziwych warunków socjalnych,
– prawo do edukacji,
– prawo do informacji,
– prawo do ochrony przed konfliktem zbrojnym,
– prawo do ochrony w procesie karnym,
– prawo do znajomości swoich praw.

Post navigation