Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

17 października 2018r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce po raz kolejny przyłączyła się do obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. W dniu tym jednostki pomocowe z terenu naszego miasta solidaryzowały się z osobami dotkniętymi biedą i wykluczeniem społecznym.
Placówki udzielające różnych form wsparcia i pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym prezentowały rękodzieła i prace plastyczne wykonane przez seniorów, osoby niepełnosprawne oraz dzieci ze świetlic środowiskowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również występy artystyczne.
Nasza Poradnia jak co roku przygotowała punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym zainteresowane osoby mogły skorzystać z porad psychologa i pedagoga. Udostępnione zostały publikacje dotyczące uzależnienia od alkoholu, narkotyków, gier komputerowych zawierające ważne wskazówki dla rodziców i opiekunów.

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Post navigation