Oferta dla dzieci

 • Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, diagnoza Integracji Sensorycznej, rehabilitacyjna
 • Diagnoza małych dzieci w wieku 0-6 r.ż.
 • Indywidualna/grupowa pomoc psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna
 • Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia z zakresu integracji sensorycznej
 • Zajęcia logopedyczne
 • Terapia psychologiczna
 • Treningi EEG Biofeedback
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Trening Pewności Siebie
 • Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym (kl. I-III)
 • Przesiewowe badania słuchu
 • Grupowe zajęcia rozwijające motorykę dużą i małą z elementami terapii ręki
 • Grupowe zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym dotyczące usprawniania procesów koncentracji uwagi i pamięci
 • Grupowe zajęcia rozwijające umiejętności społeczno- emocjonalne dziecka
 • Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym “Spotkania z Leonem”
 • Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 5-6 letnich
 • Grupowe zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym rozwijające koordynację wzrokowo- ruchową z elementami rozwoju mowy
 • Projekt edukacyjny „Fonolandia” dla dzieci w wieku 5-6 lat i klas I-III szkoły podstawowej dotyczący odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych

Przyjazna Poradnia z pomysłem