Oferta dla młodzieży

 • Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, diagnoza Integracji Sensorycznej
 • Diagnoza związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu dla uczniów klas VIII i ponadpodstawowych
 • Indywidualna/grupowa pomoc psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Trening Pewności Siebie
 • Mediacja rodzinna
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu psychoprofilaktyki
 • Zajęcia psychoedukacyjne dotyczące bezpiecznego i efektywnego korzystania
  z technologii cyfrowych
 • Zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej ukierunkowane na rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów
 • Zajęcia dla młodzieży wspierające działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych
 • Zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności kompetencji społecznych w tym umiejętność spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem gier planszowych dla uczniów klas IV-VIII ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami
 • Warsztaty dla uczniów pt. „Stres – przyjaciel czy wróg?”
 • Zajęcia grupowe dla uczniów kl. IV-V szkoły podstawowej dotyczące doskonalenia “Czytania ze zrozumieniem”
 • Zajęcia rozwijające koncentrację uwagi i spostrzegawczość kl. IV- VIII
 • Zajęcia grupowe aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu
 • Indywidualne  porady  udzielane  młodzieży w  zakresie wyboru szkoły i zawodu oraz  poszukiwania pracy

Przyjazna Poradnia z pomysłem