Oferta dla młodzieży

 • Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, diagnoza Integracji Sensorycznej
 • Diagnoza związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu dla uczniów klas VIII i ponadpodstawowych
 • Indywidualna/grupowa pomoc psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Trening Pewności Siebie
 • Mediacja rodzinna
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu psychoprofilaktyki cyberprzemocy oraz uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • Zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu psychoprofilaktyki
 • Zajęcia rozwijające umiejętność spędzania wolnego czasu dla dzieci ze spektrum autyzmu i inną niepełnosprawnością od kl. IV-VIII
 • Zajęcia rozwijające koncentrację uwagi i spostrzegawczość kl. IV- VIII
 • Zajęcia grupowe aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu
 • Indywidualne  porady  udzielane  młodzieży w  zakresie wyboru szkoły i zawodu oraz  poszukiwania pracy

Przyjazna Poradnia z pomysłem