Obszar działania Poradni

Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub
placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni, tj. na terenie Miasta Ostrołęki.