PROGRAM „ZA ŻYCIEM” PODSUMOWANIE ROKU 2020

W roku 2020 realizację programu podzielono na II etapy. Pierwszy etap obejmował okres od maja do września 2020r, drugi etap obejmował okres od października do grudnia 2020r. Pomocą specjalistyczną objętych zostało 73 dzieci, zrealizowano 3536 godzin. Uczestnicy programu korzystali z następujących form pomocy specjalistycznej: fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz terapeutycznej prowadzonej przez innych specjalistów: terapia integracji sensorycznej, hipoterapia, aquaterapia wg koncepcji Halliwick, arteterapia-zajęcia ceramiczno-plastyczne z elementami terapii ręki, muzykoterapia, terapia behawioralna, masaż Shantala, trening umiejętności społecznych. W programie „Za życiem” pracowało 33 specjalistów.

Realizacja pomocy specjalistycznej odbywała się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce, gabinetach specjalistycznych na terenie Miasta Ostrołęki a także w domach uczestników. Specjaliści stosowali zakupione w 2018 roku pomoce edukacyjno-terapeutyczne na potrzeby programu jak również wykorzystywali własne pomoce dostosowane dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W czasie trwania programu Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce udostępniła 3 pomieszczenia we własnym budynku do realizacji zajęć. Zajęcia realizowane były w tygodniowym wymiarze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Harmonogram spotkań dostosowany był do potrzeb rodziców i ich dzieci, ulegał bieżącej modyfikacji w każdym tygodniu. Zajęcia odbywały się również na terenie miasta Ostrołęki w gabinetach prywatnych, pracowniach oraz punktach terapeutycznych. Wszystkie zajęcia prowadzone były zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN w zakresie przeciwdziałania COVID-19 z zachowaniem reżimu sanitarneg.

Post navigation