Spotkanie z Pierwszą Damą

W czwartek 27 października 2016 r. odwiedziła nasze miasto Pani Agata Kornhauser-Duda Małżonka Prezydenta RP. Spotkanie odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Uczestniczyli w nim uczniowie, nauczyciele i rodzice dzieci z Ośrodka, a także wolontariusze z I LO, specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce oraz Prezydent Miasta Janusz Kotowski. Pani Prezydentowa znalazła czas na spotkanie z przedstawicielami Rad Pedagogicznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce. Rozmowa z pracownikami tych placówek było okazją poznania specyfiki pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami oraz współdziałania w dziedzinie diagnozy i obserwowania postępów w rozwoju dzieci oraz oferowanych form pomocy dla rodziców, a także uruchomienia w Ostrołęce systemu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i zagrożonego niepełnosprawnością. Aktywna współpraca specjalistów i nauczycieli pozwala na szybszą i bardziej efektywną pomoc małym dzieciom oraz wsparcie ich rodziców.

Post navigation