Bezpieczeństwo w Internecie

14 listopada 2017 r. nasza Poradnia na zaproszenie Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce wzięła udział w szkoleniu dla nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu miasta i gmin na temat „Bezpieczeństwo w Internecie”. Tematyka szkolenia wpisuje się w priorytet polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/18 oraz Kampanię 19 dni przeciwko przemocy. Uczestnicy szkolenia, które odbyło się w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce wysłuchali interesującej prelekcji mgr Aliny Anny Żmudzińskiej – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce. Pani psycholog w swoim wystąpieniu nakreśliła mapę korzyści i zagrożeń płynących z korzystania z Sieci przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe czyli kształtujące się społeczeństwo informacyjne, m. in. takie jak cyberprzemoc i cyberprzestępczość.

W dalszej części szkolenia sierżant sztabowa Aneta Waracka z Miejskiej Komendy Policji w Ostrołęce podzieliła się z nauczycielami doświadczeniami z codziennej pracy z dziećmi, młodzieżą i ich opiekunami. Poinformowała także o stosowanej w Policji, w sytuacji naruszenia prawa przez podopiecznych, procedurze „Żółtej kartki”, zaś p. Artur Morawski – pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce przekazał m. in. informacje dotyczące systemu zabezpieczeń przed cyberprzestępczością.

Szkolenie, w którym wzięło udział ok. 30 nauczycieli zakończyło się wymianą uwag i pytań dotyczących omawianej tematyki.

Post navigation