Trening Umiejętności Społecznych

Na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej organizowane są zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych.
Trening umiejętności społecznych to okazja do kształtowania umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie.
Nasza oferta ma szeroki zakres adresatów. Skierowana jest do dzieci od piątego roku życia, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych przeżywających trudności emocjonalne oraz potrzebujących wsparcia
w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z rówieśnikami jak
i z dorosłymi.
Cykl spotkań warsztatowych pozwala dzieciom stopniowo przełamywać swoje trudności związane z nawiązywaniem relacji oraz zwiększać zakres umiejętności wykonawczych (odbywa się to poprzez rozłożenie każdej umiejętności na podstawowe kroki i zdobycia umiejętności zastosowania tej wiedzy w przebiegu konkretnego zachowania w praktyce społecznej).
Udział w treningu to okazja do zbudowania pozytywnych relacji
z rówieśnikami, a w rezultacie stania się odważniejszymi w kontaktach interpersonalnych.
Zajęcia odbywają się maksymalnie w grupach 8-10 osobowych
Spotkania 1 raz w tygodniu (godziny popołudniowe)
Grupę szkoleniową prowadzą dwie trenerki.
Termin rozpoczęcia zajęć uzależniony jest od zebrania się grupy.

UDZIAŁ W TRENINGU JEST BEZPŁATNY
Zapisy w sekretariacie Poradni lub telefoniczne pod nr 29 760 45 36
Warunkiem udziału w treningu jest odbycie konsultacji z prowadzącymi.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Post navigation