Wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości…

W dniu 03.10.2019r. (czwartek) o godz. 16.30
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza Rodziców do udziału w kolejnym cyklu zajęć:
„SZKOŁA DLA RODZICÓW” czyli
Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły.
Zajęcia przeznaczone dla rodziców, wychowawców i nauczycieli pragnących rozwinąć praktyczne umiejętności wychowawcze i efektywnie radzić obie z sytuacjami problemowymi w domu i w szkole.
Tematyka spotkań:
Wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości, Jak stawić dziecku granice, Jak pomóc dziecku radzić sobie z emocjami, Zachęcanie dziecka do współpracy i samodzielności, Karać czy nie karać dziecko, Rozwiązywanie problemów i konfliktów, Pomocna pochwała i zachęta.

Metoda i forma realizacji: Zajęcia mają charakter warsztatów.
Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu.
Miejsce: sala konferencyjna na parterze Poradni ul. Oświatowa 1.

Serdecznie zapraszamy

Post navigation