Zagrożenie poczucia bezpieczeństwa psychicznego dzieci i młodzieży

Uwaga na zagrożenie poczucia bezpieczeństwa psychicznego dzieci i młodzieży!!!

Gdzie można uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych?

  • ITAKA-antydepresyjny telefon zaufania tel. 22 484 88 01
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej pomoc psychologiczno-pedagogiczna tel. 22 855 44 32
  • Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży czynny codziennie tel. 116 111
  • Dziecięcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka tel. 800 12 12 12 (poniedziałek –piątek g. 8.15-20.00)
  • Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 800 120 002 czynny całodobowo
  • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa 800 100 100
  • Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji tel. 22 594 91 00 czynny w każdą środę i czwartek
    (g.17.00-19.00)

Informujemy, że w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce ul. T. Kościuszki 24/26
w każdy czwartek w pok.6 w godz. 16.30-18.30 pełnią dyżur ostrołęccy pedagodzy. Telefon do kontaktu z pedagogami 29 767 61 94

Specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce oferują pomoc w postaci porad i konsultacji na miejscu w naszej placówce
lub telefonicznie 760 45 36, 29 760 06 72

Post navigation