Zajęcia grupowe rozwijające małą motorykę z elementami terapii ręki

Serdecznie zapraszamy dzieci 6-7-letnie na bezpłatne zajęcia grupowe rozwijające małą motorykę z elementami terapii ręki.

Zajęcia mają na celu:
• usprawnianie motoryki małej,
• usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
• rozwijanie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni,
• kształtowanie prawidłowej postawy podczas rysowania i pisania,
• pobudzanie motywacji do czynności grafomotorycznych,
• kształtowanie prawidłowego chwytu pisarskiego i regulowanie napięcia mięśniowego,
• kształtowanie nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania

Spotkania: 1 x w tygodniu, w środy, o godz. 16.00
Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć 10.10.2018r.

Miejsce zajęć: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce

Zapisy telefoniczne pod nr tel. 029 760 45 36
Liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Post navigation