Zajęcia w parku wodnym

13 czerwca 2017 r. Zespół WWRD Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce przy współpracy z Panem Wojciechem Dobkowskim Dyrektorem Parku Wodnego „Aquarium” w Ostrołęce oraz Panią Mają Bieżuńską instruktorem Akademii Pływania „Squatina” zorganizowali zajęcia integracyjno-terapeutyczne na rzecz dzieci i rodziców objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Organizacja działań terapeutycznych w parku wodnym była szansą na wspólną integrację oraz eksplorację nowych doznań. Uwidoczniła szereg korzyści płynących z terapii prowadzonej w wodzie, pozwoliła na przełamywanie barier związanych z trudnościami rozwojowymi naszych podopiecznych.

W imieniu pracowników zespołu WWRD oraz rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach dziękujemy serdecznie Panu Dyrektorowi Wojciechowi Dobkowskiemu za możliwość przeprowadzenia nieodpłatnych zajęć na terenie parku wodnego „Aquarium” w Ostrołęce oraz Pani Mai Bieżuńskiej za profesjonalny i niezwykle ciekawy instruktaż terapii w wodzie. Radość i uśmiech na twarzach dzieci był najlepszym dowodem sukcesu przeprowadzonego przedsięwzięcia.

Dziękujemy

Post navigation