Zasady przyjęcia dziecka na zajęcia w Poradni w roku szkolnym 2021/2022

 1. Na zajęcia przyjmowane są dzieci zamieszkujące na terenie miasta Ostrołęki lub uczęszczające
  do placówek oświatowych znajdujących się w rejonie działania naszej Poradni. Osobami zgłaszającymi są rodzice/opiekunowie prawni.
 2. Warunkiem przyjęcia jest złożenie zgłoszenia dostępnego na stronie Poradni osobiście lub elektronicznie.
 3. Na podstawie przeprowadzonej analizy zgłoszeń specjaliści dokonują kwalifikacji na wybrane zajęcia. Przyjęcie dziecka może wymagać dodatkowej konsultacji psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, integracji sensorycznej (o czym specjaliści poinformują rodziców/opiekunów).
 4. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
  • które rozpoczęły wcześniej terapię w Poradni oraz wymagają jej dalszej kontynuacji;
  • nie objęte wybraną formą pomocy w innych ośrodkach i placówkach;
  • posiadające aktualną opinię psychologiczno-pedagogiczną, wydaną przez poradnię lub inny dokument wskazujący zasadność podjęcia terapii.
 5. Rodzice dzieci, które zakwalifikowały się na zajęcia, zostaną poinformowani telefonicznie.
 6. Dzieci, które  z powodu braku miejsc nie rozpoczną zajęć we wrześniu w danym roku szkolnym w miarę możliwości przyjmowane będą w trakcie roku szkolnego. W przypadku zwolnienia się miejsca, specjaliści niezwłocznie skontaktują się z rodzicami/opiekunami i przekażą informację o dostępnym terminie zajęć dla dziecka.
 7. Przed rozpoczęciem zajęć rodzic/opiekun podpisuje zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach. Pisemnie potwierdza, że został poinformowany o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w czasie drogi na zajęcia oraz drogi powrotnej z zajęć. Rodzic zobowiązuje się do przestrzegania  ustaleń i zasad obowiązujących w trakcie zajęć indywidualnych lub grupowych.
 8. Zajęcia zaczynają się w pierwszym tygodniu września, o rozpoczęciu i zakończeniu decyduje specjalista w porozumieniu z rodzicami.
 9. Powtarzająca się absencja dziecka na zajęciach, nawet usprawiedliwiona (50 % zajęć w trakcie 2 miesięcy), skutecznie zakłócająca realizację planu pomocy, może być powodem zakończenia terapii.
 10. Zapisy na zajęcia prowadzimy od 16 sierpnia 2021r.

Post navigation