Zespoły Orzekające

Posiedzenia Zespołów Orzekających planowane są:

w każdy wtorek od godziny 12:00

Wnioskodawca zostaje pisemnie powiadamiany o terminie rozpatrywania jego sprawy.