Zespoły Problemowe

Zespół ds. profilaktyki, trudności wychowawczych

Koordynator:

 • mgr Beata Drabot – psycholog

Członkowie:

 • mgr Wioletta Nowicka-Masztalerz – pedagog
 • mgr Ewa Kotowska – pedagog
 • mgr Katarzyna Łada – psycholog
 • mgr Urszula Pakieła – pedagog
 • mgr Aneta Andersz – psycholog
 • mgr Ilona Bałdyga-Wielechowska – psycholog
 • mgr Paulina Bednarczyk – psycholog

Zespół ds. osób z niepełnosprawnościami

Koordynator:

 • mgr Dorota Żebrowska – pedagog

Członkowie:

 • mgr Katarzyna Krzyna – logopeda
 • mgr Sylwia Krawczyk – surdopedagog
 • mgr Wioletta Jędrzejczyk – terapeuta SI/pedagog
 • mgr Aneta Andersz – psycholog
 • mgr Beata Kwiatkowska – psycholog
 • mgr Beata Czarnecka – surdopedagog/logopeda
 • mgr Monika Grzegorczyk – pedagog
 • mgr Ewa Ilona Choromańska – terapeuta SI/tyflopedagog
 • mgr Ewa Świderska – rehabilitant

Zespół orientacji i poradnictwa zawodowego

Koordynator:

 • mgr Urszula Pakieła – pedagog, doradca zawodowy

Członkowie:

 • mgr Katarzyna Łada – psycholog, doradca zawodowy
 • mgr Monika Grzegorczyk – pedagog, doradca zawodowy

Zespół ds. diagnozy i zajęć logopedycznych

Koordynator:

 • mgr Katarzyna Krzyna – logopeda

Członkowie:

 • mgr Beata Czarnecka – logopeda
 • mgr Anna Krzyważnia – logopeda
 • mgr Karolina Kosińska – logopeda
 • mgr Justyna Czerniak – logopeda
 • mgr Małgorzata Pogorzelska – logopeda

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Koordynator:

 • mgr Monika Grzegorczyk – pedagog

Członkowie:

 • mgr Aneta Andersz – psycholog
 • mgr Beata Kwiatkowska – psycholog
 • mgr Ilona Bałdyga-Wielechowska – psycholog
 • mgr Beata Drabot – psycholog
 • mgr Dorota Żebrowska – pedagog
 • mgr Małgorzata Sienicka – pedagog
 • mgr Katarzyna Krzyna – logopeda
 • mgr Beata Czarnecka – logopeda/surdopedagog
 • mgr Anna Krzyważnia – logopeda
 • mgr Karolina Kosińska – logopeda
 • mgr Justyna Czerniak – logopeda
 • mgr Wioletta Jędrzejczyk – terapeuta SI/pedagog
 • mgr Ewa Ilona Choromańska – terapeuta SI/tyflopedagog
 • mgr Ewa Świderska – rehabilitant