15 Października Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych i Słabowidzących

Mija 57 lat odkąd prezydent Stanów Zjednoczonych Lyndon B. Johnson podał do wiadomości przez Kongres Dzień Bezpiecznej Białej Laski. Podczas IV posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Federacji Niewidomych, które odbyło się pięć lat później, data 15 października została ustanowiona Międzynarodowym Dniem Białej Laski. Od tego czasu, to wyjątkowe święto zaczęło być obchodzone również jako Międzynarodowy Dzień Niewidomych w wielu miejscach na całym świecie. W Polsce ten dzień oficjalnie po raz pierwszy świętowaliśmy w 1993 roku (decyzją IV Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Unii Niewidomych). W naszym kraju żyje około 2 milionów osób niewidomych i słabowidzących. Celem obchodów Międzynarodowego Dnia Niewidomych jest przypomnienie, że osoby niewidome i słabowidzące są obecne w naszym społeczeństwie oraz uczestniczą w nim na równi z osobami pełnosprawnymi.

Jeśli chcesz pomóc osobie niewidomej:

  1. Zawsze najpierw zapytaj, czy i jakiej pomocy potrzebuje osoba niewidoma.
  2. NIE OBRAŻAJ SIĘ, jeśli osoba niewidoma odmówi. Ma takie samo prawo wyboru i decydowania o sobie jak każdy.
  3. NIE DOTYKAJ osoby niewidomej, zanim się na to nie zgodzi – tak samo jak Ty ma swoją sferę prywatnej przestrzeni.
  4. MÓW BEZPOŚREDNIO do osoby niewidomej. Nie przekazuj informacji przez osoby, które stoją obok.
  5. NIE ROZPRASZAJ PSA PRZEWODNIKA. Nie mów do niego i nie dotykaj go. Od tego zależy zdrowie i życie osoby niewidomej.
  6. INFORMUJ O SWOIM ODEJŚCIU.
  7. NIGDY NIE PCHAJ OSOBY NIEWIDOMEJ PRZED SOBĄ. Jest to niekomfortowe i niebezpieczne. Prowadząc osobę niewidomą podaj jej swój łokieć i idź śmiało przed nią.
  8. Czasem osoba niewidoma potrzebuje informacji o otaczającej przestrzeni. OPISZ jej  usytuowanie, w szczególności zwróć uwagę na obiekty i przedmioty znajdujące się na ich drodze. Możesz posłużyć się układem wskazówek na tarczy zegara, jak również miarą kąta geometrycznego.
  9. Pomagając, NIE DECYDUJ za osobę niewidomą, ona sama doskonale wie, czego potrzebuje.

Zachęcamy również do zapoznania się z bardziej szczegółowymi wskazówkami w formie ulotek oraz krótkich filmów instruktażowych odnośnie właściwych zachowań względem osób niewidomych, które można znaleźć na stronie Polskiego Związku Niewidomych.

Post navigation