2 kwiecień Światowy Dzień Osób z Autyzmem

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu to święto obchodzone corocznie 2 kwietnia z inicjatywy Kataru popartej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 18 grudnia 2007 i opublikowaną 21 stycznia 2008 roku. Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu i są okazją do globalnego politycznego zaangażowania i bardziej efektywnej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Podstawowe założenia obejmują zwiększenie potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb osób dotkniętych autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób dotkniętych autyzmem.

Autyzm dziecięcy jest poważnym, całościowym zaburzeniem rozwoju, obejmującym sferę poznawczą, emocjonalną i społeczną. W pierwszych latach XXI wieku obserwuje się wzrost częstości występowania autyzmu (30 przypadków na 10 000 urodzeń).

Co roku 2 kwietnia organizowana jest w całej Polsce akcja Zaświeć się na niebiesko (Light it up blue) zapoczątkowana przez amerykańską organizację Autism Speaks. Polega na niebieskiej iluminacji budynków i obiektów architektonicznych na znak solidarności i jedności z osobami z autyzmem i ich rodzinami.

Świecić na niebiesko można na różne sposoby – strojem, dodatkami, makijażem czy zdjęciem profilowym w mediach społecznościowych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce prowadzi różnorodne działania ukierunkowane na stymulację i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Poradni i kontaktu ze specjalistami!

Post navigation