Autyzm 2017

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce aktywnie wspiera ogólnopolską kampanię społeczną:

„Polska na niebiesko: Autyzm. Chcemy być sobą!”

W tym roku akcja ta ma na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej problemów z jakimi borykają się dorosłe osoby z autyzmem i Zespołem Aspergera. Wspólnym dążeniem jest budowanie klimatu akceptacji społecznej wobec osób z autyzmem, rozumienie przez społeczeństwo ich zachowań, a także pomoc tym osobom w integracji w środowisku lokalnym.

Kampanię zainicjował w naszym mieście Klub Rodziców JiM w Ostrołęce, który zaprosił do współudziału w jej realizowaniu różnych partnerów.

Specjaliści Poradni starają się przekazywać wiedzę na temat autyzmu poprzez działalność informacyjno-edukacyjną, przygotowywanie gazetek tematycznych, udział w konferencjach i spotkaniach z rodzicami i nauczycielami. Nasza placówka po raz kolejny „zaświeci się” na niebiesko wewnątrz budynku w dniach 31.03-07.04.2017r., na znak symbolicznego wsparcia okazanego osobom z autyzmem i ich rodzicom.

Dnia 2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.  W tym dniu w naszym mieście odbędzie się Niebieski Marsz, który rozpocznie się o godz. 19:30 sprzed Galerii Bursztynowej w Ostrołęce. Zależy nam na przyłączeniu się do tej społecznej akcji jak największej liczby osób.

19 kwietnia 2017r. odbędzie się w naszym mieście konferencja na temat autyzmu, którą współorganizują Klub Rodziców JiM w Ostrołęce i specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy wsparciu samorządu miasta Ostrołęki.

Zapraszamy do czynnego udziału w tych przedsięwzięciach.

Post navigation