2 kwiecień Światowy Dzień Osób z Autyzmem

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu to święto obchodzone corocznie 2 kwietnia z inicjatywy Kataru popartej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 18 grudnia 2007 i opublikowaną 21 stycznia 2008 roku. Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu i są okazją do globalnego politycznego zaangażowania i bardziej efektywnej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Podstawowe założenia obejmują zwiększenie potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb osób dotkniętych autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób dotkniętych autyzmem. read more

Jestem bezpieczny w sieci – rozstrzygnięcie konkursu

Z przyjemnością informujemy, że 23.02.2021r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny organizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrołęce “Jestem bezpieczny w sieci”. Dziękujemy wszystkim dzieciom za wykonanie prac, a rodzicom za wsparcie swoich pociech. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie przedszkolom: Przedszkolu Miejskiemu Nr 9, Przedszkolu Miejskiemu Nr 13, Przedszkolu Miejskiemu Nr 1 oraz Terapeutycznemu Punktowi Przedszkolnemu Supełek. read more

TRENING PEWNOŚCI SIEBIE

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostrołęce organizuje TRENING PEWNOŚCI SIEBIE dla uczniów szkół podstawowych.

Trening Pewności Siebie to metoda opracowana i sprawdzona przez Stowarzyszenie Bliżej Dziecka we współpracy z brytyjską organizacją KIDSCAPE – znaną w Europie z pomocy dzieciom – ofiarom szkolnego krzywdzenia. Jest to skuteczna krótkoterminowa (działania przynoszą efekt już w krótkim czasie) metoda pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy ze strony rówieśników. read more

PROGRAM „ZA ŻYCIEM” PODSUMOWANIE ROKU 2020

W roku 2020 realizację programu podzielono na II etapy. Pierwszy etap obejmował okres od maja do września 2020r, drugi etap obejmował okres od października do grudnia 2020r. Pomocą specjalistyczną objętych zostało 73 dzieci, zrealizowano 3536 godzin. Uczestnicy programu korzystali z następujących form pomocy specjalistycznej: fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz terapeutycznej prowadzonej przez innych specjalistów: terapia integracji sensorycznej, hipoterapia, aquaterapia wg koncepcji Halliwick, arteterapia-zajęcia ceramiczno-plastyczne z elementami terapii ręki, muzykoterapia, terapia behawioralna, masaż Shantala, trening umiejętności społecznych. W programie „Za życiem” pracowało 33 specjalistów. read more

Jestem bezpieczny w sieci

Serdecznie zapraszamy do obchodzenia razem z naszą placówką “Dnia Bezpiecznego Internetu”,
który odbędzie się 9 lutego.

W związku z tym zachęcamy dzieci do stworzenia pracy, plakatu pt.: “Jestem bezpieczny w sieci” – a rodziców do wsparcia w tym swoich pociech.
Prosimy o przesyłanie prac drogą mailową do 8 lutego (pppostroleka@o2.pl), bądź dostarczenie bezpośrednio w placówce. Prace zostaną umieszczone na stronie Poradni. read more

Posts navigation