Zrozumieć nastolatka

Dorastanie dziecka bywa niekiedy sporym wyzwaniem dla rodziców. Angażuje czasami silne emocje u opiekunów, jak i nastolatków. Bywa, że niesie zmianę codziennych kontaktów i wzajemnych relacji w rodzinie. Dziecko staje się bardziej samodzielne i niezależne. Punktem odniesienia dla nastolatków są jego rówieśnicy oraz procesy dokonujące się w przestrzeni społecznej. Młodzi demonstrują swoje niezależne opinie i spostrzeżenia, prezentują czasem aroganckie i buntownicze zachowania, wymykają się spod rodzicielskiej kontroli, konfrontują się z rodzicami i ich światem wartości. Jednocześnie jednak przeżywają silne napięcia emocjonalne i są bardzo wrażliwi na krytykę. Cierpliwość rodziców wielokrotnie wystawiana na próbę bywa, że wyczerpuje się i zaczyna się „wojna domowa”. Dorośli nie zawsze zdają sobie sprawę, że czas przemian przez jakie przechodzi dziecko, jest naturalnym, choć czasami bardzo trudnym procesem jego rozwoju i tak naprawdę „niestabilny” nastolatek potrzebuje nie autorytarnego, pouczającego, obwiniającego, bagatelizującego rodzica, ale wspierającego i stabilnego! Rodzice pozostają bowiem najważniejszymi dorosłymi w życiu nastolatka, nawet jeśli się zapalczywie z nimi kłóci. Spory z opiekunami są zatem naturalnym etapem rozwoju młodzieży i budowania przez niech swojej niezależności. W relacji z nastolatkiem miarą sukcesu wychowawczego nie jest więc zredukowanie do zera ilości wzajemnych konfliktów, ale największe znaczenie ma to, w jaki sposób udaje się je konstruktywnie rozwiązać lub przedyskutować. read more

SZKOŁA DLA RODZICÓW

“Wychowanie bez błędów jest mitem. Nic takiego nie istnieje. I nie tylko nie istnieje, ale wręcz nie powinno istnieć. Rodzice są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie są mitem. Przeciwnie. Dzieci mają prawo do odpowiedzialnych rodziców. Przyznawanie się do błędów albo niewiedzy jest prawidłowym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem być uzupełnione przez dążenie do naprawienia błędów oraz poszukiwania odpowiedzi.”
J. G. Woititz read more

Szkoła dla rodziców

Drodzy Rodzice i Nauczyciele,

od wielu lat prowadzone są w Poradni warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, które cieszą się ogromnym Państwa zainteresowaniem. Powstały one w oparciu o koncepcję „Wychowania bez porażek ” T. Gordona i książki A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchał. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. read more

Wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości…

W dniu 03.10.2019r. (czwartek) o godz. 16.30
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza Rodziców do udziału w kolejnym cyklu zajęć:
„SZKOŁA DLA RODZICÓW” czyli
Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły.
Zajęcia przeznaczone dla rodziców, wychowawców i nauczycieli pragnących rozwinąć praktyczne umiejętności wychowawcze i efektywnie radzić obie z sytuacjami problemowymi w domu i w szkole.
Tematyka spotkań:
Wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości, Jak stawić dziecku granice, Jak pomóc dziecku radzić sobie z emocjami, Zachęcanie dziecka do współpracy i samodzielności, Karać czy nie karać dziecko, Rozwiązywanie problemów i konfliktów, Pomocna pochwała i zachęta. read more

Posts navigation