Spotkanie z dietetykiem

“W ramach działalności Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem” a także zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka PPP w dniu 12.09.2019r odbyło się spotkanie z Panią Agnieszką Orłowską – dietetykiem z Pracowni Dietetycznej Kale. Spotkanie z rodzicami stało się inauguracją współpracy z nowym specjalistą. Rodzice mieli okazję zapoznać się z zasadami prawidłowego żywienia i jego wpływu na codzienne funkcjonowanie dzieci. Zebranym zaprezentowana została piramida żywienia, która stanowi podstawę planowania jadłospisu tak, aby dieta była zbilansowana i bogata we wszystkie składniki odżywcze niezbędne do utrzymania zdrowia. Proponowana tematyka spotkania zachęciła rodziców do indywidualnych konsultacji w ramach programu.” read more

Mikołajkowe Warsztaty Rodzinne

W dniu 07.12.2018r na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce odbyły się Mikołajkowe Warsztaty Rodzinne dla dzieci i rodziców objętych programem Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Zajęcia przeprowadziła niezwykle energiczna i kreatywna Trenerka Anna Plewka z firmy „ANIMAROOM”. Warsztaty były okazją do wspierania rozwój zmysłów, kształtowania świadomości ciała i przestrzeni, budowania kontaktu emocjonalnego rodziców z dziećmi. Przygotowane zabawy Sensoplastyczne© wpływały na rozwój kreatywności oraz twórczego myślenia. Radość oraz uśmiech na twarzach uczestników (tych małych i dużych) był najlepszym dowodem sukcesu wydarzenia. Legalne brudzenie potwierdziło znane powiedzenie „Brudne dziecko, to szczęśliwe dziecko :)”. read more

Spotkanie integracyjno-terapeutyczne „Alpakoterapii”

W dniu 05.06.2018 r. na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce odbyło się spotkanie integracyjno-terapeutyczne „Alpakoterapii” dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz programem „Za życiem”. Alpakoterapia okazała się ciekawą przygodą. Zwierzęta wykazały się ogromną delikatnością, cierpliwością i sympatią wobec dzieci. Ich towarzystwo pozytywnie oddziaływało na samopoczucie a także wspierało potrzeby rozwojowe najmłodszych. Dzieci poprzez dotyk i kontakt bezpośredni ze zwierzętami łagodziły uczucie niepokoju, napięcia powodując rozluźnienie, otwarcie a także większe zaufanie. Bliski kontakt z alpakami dostarczył naszym podopiecznym bardzo dużo radości. Składamy serdecznie podziękowania dla Pani Natalii Gąski właścicielki alpak (Alpakoterapia Narsena https://www.facebook.com/narsena/ za przeprowadzenie spotkania. read more

Zajęcia w parku wodnym

13 czerwca 2017 r. Zespół WWRD Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce przy współpracy z Panem Wojciechem Dobkowskim Dyrektorem Parku Wodnego „Aquarium” w Ostrołęce oraz Panią Mają Bieżuńską instruktorem Akademii Pływania „Squatina” zorganizowali zajęcia integracyjno-terapeutyczne na rzecz dzieci i rodziców objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Organizacja działań terapeutycznych w parku wodnym była szansą na wspólną integrację oraz eksplorację nowych doznań. Uwidoczniła szereg korzyści płynących z terapii prowadzonej w wodzie, pozwoliła na przełamywanie barier związanych z trudnościami rozwojowymi naszych podopiecznych. read more

Spotkanie z ratownikiem medycznym

W dniu 16.06.2016 r. na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce odbyło się spotkanie dla rodziców dzieci objętych „Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju” oraz nauczycieli zespołów WWRD na temat „Skuteczne interwencji w sytuacji zagrożenia życia dziecka”. Szkolenie prowadził Pan Bartosz Białobłocki – ratownik medyczny z firmy „MEDITRANS” w Ostrołęce. Uczestnicy spotkania otrzymali praktyczną wiedzę o metodach i technikach udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia dziecka (tj.: porażenie prądem, zadławienie, utrata przytomności, ukąszenie, atak epilepsji). read more

Informacje dla rodziców dotyczące „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”

Pytanie 1. Co to jest WWRD?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka są to zintegrowane działania profilaktyczne, diagnostyczne, pedagogiczne, psychologiczne, rehabilitacyjne i medyczne mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka. Działanie te obejmują także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w celu nabycia umiejętności postępowania z dzieckiem. read more

Sprawozdanie ze spotkania „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” dla nauczycieli, wychowawców grup, specjalistów

W dniu 23 kwietnia odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt.: „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” dla nauczycieli, wychowawców grup, specjalistów udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, a także zainteresowanych osób. Prelekcję poprowadzili specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Ostrołęce. read more