Konferencja “Autyzm wystarczy zrozumieć”

26.04.2019 r. Klub rodziców JiM oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce po raz kolejny zorganizowali konferencję dotyczącą problemów dzieci dotkniętych autyzmem. Kwiecień jest światowym miesiącem wiedzy na temat autyzmu. Tym razem temat spotkania brzmiał : „Autyzm – wystarczy zrozumieć”.
Patronat nad tym ważnym wydarzeniem objął Prezydent Miasta Ostrołęki Pan Łukasz Kulik.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem rodziców, nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów. read more

Festyn Dworcowy na Osiedlu Stacja

17 czerwca 2018 r. odbył się Festyn Dworcowy na Osiedlu Stacja. Nasza Poradnia po raz kolejny przyłączyła się do tego wydarzenia i wraz z innymi zaproszonymi instytucjami zorganizowała swój punkt informacyjno-konsultacyjny. Oferowaliśmy zainteresowanym dzieciom, uczniom, ich rodzicom szeroką informację o zadaniach i działaniach realizowanych w Poradni, zasadach i formach korzystania z pomocy w naszej placówce. Chętne dzieci mogły także skorzystać z proponowanych im atrakcji w formie gier, pusów, układanek, kolorowanek. W czasie trwania Festynu na stanowisku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce dyżur pełniły panie, w godz. 10.00-13.00 pedagog: Urszula Pakieła i logopeda Justyna Czerniak, natomiast w godz. 13:00-16:00 panie logopedki: Beata Czarnecka i Katarzyna Krzyna. read more

Festyn rodzinny z „Jedynką”

29 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrołęce odbył się Festyn rodzinny z „Jedynką”.

Wśród wielu zaproszonych do udziału w nim instytucji, jak co roku uczestniczyła także nasza Poradnia. Oferowaliśmy zainteresowanym dzieciom, uczniom, ich rodzicom szeroką informację o zadaniach i działaniach realizowanych w Poradni, sposobach kontaktu, zasadach i formach korzystania z pomocy w naszej placówce. Chętne dzieci mogły także skorzystać z proponowanych im gier, pusów, układanek, kolorowanek.
W czasie trwania Festynu na stanowisku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce dyżur pełniły panie: pedagog Urszula Pakieła i logopeda Edyta Łukasiewicz read more

Miejski Dzień Dziecka

30 maja 2018 r. na Hali im. A. Gołasia w Ostrołęce odbył się Miejski Dzień Dziecka. Nasza Poradnia również przyłączyła się do tego wydarzenia i wraz z innymi zaproszonymi instytucjami zorganizowała ciekawe zabawy. Dzieci pod okiem specjalistów Moniki Grzegorczyk, Wioletty Jędrzejczyk i Karoliny Kosińskiej chętnie brały udział w proponowanych aktywnościach manualnych, wspólnej zabawie z wykorzystaniem m.in. chusty Klanza, baniek mydlanych. Wspólnymi siłami oraz wielkiemu zaangażowaniu dzieci i nauczycielek udało się wykonać plakat z logiem Poradni, który będzie wyeksponowany w naszej placówce przypominając nam o tym miłym wydarzeniu. read more

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

17 października decyzją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Nasze miasto już po raz dziewiąty włączyło się w akcję solidarności z osobami dotkniętymi biedą i wykluczeniem społecznym. W tym roku była ona prowadzona w różnych lokalizacjach wsparcia działających na terenie Ostrołęki. Nasza Poradnia po raz kolejny przyłączyła się do tego społecznie ważnego wydarzenia i razem z innymi jednostkami pomocowymi swój punkt informacyjny prezentowała na placu przed „Tanim Barem” przy ul. Kilińskiego 2A, gdzie w bieżącym roku zorganizowano miejskie obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. Wśród ofert instytucji i placówek udzielających w różnej formie pomocy i wsparcia dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym znalazły się prezentacje rękodzieł i prac plastycznych wykonanych przez seniorów, osoby niepełnosprawne oraz dzieci ze świetlic środowiskowych. Były także ciasta, a samorząd zapewnił poczęstunek w postaci smacznej, gorącej grochówki (na zdjęciach). W urokliwej scenerii starego miasta i nowego mostu – informacji i porad osobom zainteresowanym udzielały podobnie jak w latach poprzednich: dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce, Pani Wioletta Nowicka-Masztalerz oraz psycholog poradni Pani Alina Anna Żmudzińska (na zdjęciach). read more

Festyn Dworcowy

W dniu 11.06.2017 r. odbył się kolejny Festyn Dworcowy na Osiedlu Stacja. Wśród wielu zaproszonych do udziału w nim instytucji, jak co roku uczestniczyła także nasza placówka. Oferowaliśmy zainteresowanym dzieciom, uczniom, ich rodzicom i nauczycielom szeroką informację o zadaniach i działaniach realizowanych w Poradni, sposobach kontaktu, zasadach i formach korzystania z pomocy w naszej placówce. Chętne dzieci mogły także  skorzystać z proponowanych im gier, pusów, układanek, kolorowanek. Stanowisko Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce było usytuowane w przyjemnym, zacienionym, zielonym  miejscu. Dyżur w czasie Festynu w godz. 12.00-15.00 pełniły panie pedagog: Małgorzata Sienicka i Sylwia Krawczyk, natomiast w godz. 15.00-18.00 panie: logopeda – Beata Czarnecka i psycholog – Alina Anna Żmudzińska. Dyżurujące były wspierane obecnością  Pani dyrektor Poradni Wioletty Nowickiej-Masztalerz, wicedyrektor Pani Ewy Kotowskiej oraz tańczącej w Zespole Pieśni i Tańca Kurpie koleżanki pedagog Moniki Grzegorczyk. read more

Dzień godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dzień godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 roku przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – jedną z najstarszych i największych organizacji pozarządowych w kraju. Polski Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną wywodzi się od święta obchodzonego pod tą samą nazwą we Francji, a przypada na 5 maja. Data ta nie jest przypadkowa, ponieważ 5 maja obchodzony jest również Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Ten dzień jest świętem osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Dzień Godności jest po to żeby przypomnieć ludziom pełnosprawnym o osobach z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby z niepełnosprawnością mają takie same prawa jak inni ludzie. Mają prawo chodzić do szkoły, pracować i spędzać wolny czas tak jak lubią. Osobom z niepełnosprawnością intelektualną należy się taki sam szacunek jak innym ludziom. Niektórzy ludzie nie rozumieją osób, które są od nich inne. Na przykład wiele osób pełnosprawnych nie rozumie problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną. Często ludzie pełnosprawni nie interesują się osobami z niepełnosprawnością i nic nie wiedzą o ich życiu. W takiej sytuacji łatwo o dyskryminowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dyskryminowanie to gorsze traktowanie ludzi dlatego, że mają jakąś szczególną cechę. Na przykład są osobami z niepełnosprawnością. Dyskryminowaniu można zapobiegać. Należy uczyć ludzi o niepełnosprawności intelektualnej. Czasem wystarczy przypomnieć, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną istnieją i że mają takie same prawa jak wszyscy. read more

Spotkanie z Pierwszą Damą

W czwartek 27 października 2016 r. odwiedziła nasze miasto Pani Agata Kornhauser-Duda Małżonka Prezydenta RP. Spotkanie odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Uczestniczyli w nim uczniowie, nauczyciele i rodzice dzieci z Ośrodka, a także wolontariusze z I LO, specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce oraz Prezydent Miasta Janusz Kotowski. Pani Prezydentowa znalazła czas na spotkanie z przedstawicielami Rad Pedagogicznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce. Rozmowa z pracownikami tych placówek było okazją poznania specyfiki pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami oraz współdziałania w dziedzinie diagnozy i obserwowania postępów w rozwoju dzieci oraz oferowanych form pomocy dla rodziców, a także uruchomienia w Ostrołęce systemu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i zagrożonego niepełnosprawnością. Aktywna współpraca specjalistów i nauczycieli pozwala na szybszą i bardziej efektywną pomoc małym dzieciom oraz wsparcie ich rodziców. read more