Ćwiczenia usprawniające analizator słuchowy

Analizator słuchowy zbudowany jest z receptora, drogi dośrodkowej – słuchowej i ośrodka słuchowego w korze mózgowej. Analizator ten służy do odbioru bodźców słuchowych, w tym dźwięków mowy, ich spostrzegania, zapamiętywania. Uczestniczy w porozumiewaniu się za pomocą mowy. Wraz z innymi analizatorami stanowi neurofizjologiczną podstawę procesów czytania i pisania. Odgrywa w uczeniu się tych czynności zasadniczą rolę ze względu na zaangażowanie w nich :

 • słuchu fonemowego, czyli zdolności różnicowania głosek, dzięki dokonywaniu analizy dźwięków mowy i odróżniania ich.
 • umiejętności fonologicznych w zakresie operowania cząstkami fonologicznymi, takimi jak głoski, sylaby, logotomy.

Prawidłowe różnicowanie i rozpoznawanie dźwięków mowy ( słuch fonemowy) oraz dobrze wykształcone umiejętności fonologiczne są podstawą bezbłędnego zapisywania i czytania nowych wyrazów, a następnie łączenia ich w zdania i tekst.

Analiza głoskowa-umiejętność rozkładania słów na poszczególne elementy składowe – głoski, które odpowiadają fonemom ( najmniejszym cząstkom języka ).

Analiza sylabowa– umiejętność rozkładania słów na sylaby.

Kształtowanie wrażliwości słuchowej:

 • Odtwarzanie struktur dźwiękowych: wystukiwanie rytmu klockiem, na bębenku, graficzne odtworzenie rytmu za pomocą kresek, kółek.
 • Różnicowanie dźwięków: ich długości, wysokości, głośności,
 • Rozpoznawanie różnych dźwięków z otoczenia: odgłosów z ulicy, sygnałów pojazdów, głosów ptaków, zwierząt np. „Odgłosy”, pocierania o różne przedmioty, rozpoznawanie rzeczy zamkniętych w pudełku poprzez potrząsanie nimi, odgłosów wydawanych przez upadające, uderzające lub pocierane o siebie przedmioty np. klucz, klocek, przesypywanie substancji np. piasek, groch, fasola,
 • Zastępowanie poleceń słownych przez sygnały dźwiękowe lub zestaw dźwięków,
 • Rozpoznawanie głosu i źródła dźwięku – miejsca, kierunku, ilości dźwięków np. szukanie ukrytego budzika, radia, stukanie do drzwi np. „Kto powiedział dzień dobry?”,
 • Rozpoznawanie osób po glosie,
 • Rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków różnych instrumentów muzycznych,
 • Zabawy w szukanie rymów.

Analiza i synteza słuchowa wyrazów:

 • Dzielenie zdań na wyrazy, przeliczanie wyrazów w zdaniu,
 • Kończenie rozpoczętych zdań,
 • Śpiewanie wyrazów,
 • Rozpoznawanie wyrazów wypowiedzianych sylabami,
 • Kończenie wyrazów zaczynających się daną sylaba,
 • Podział wyrazów na sylaby,
 • Określanie pozycji danej sylaby w wyrazie,
 • Liczenie sylab połączone z klaskaniem, tupaniem i innymi ruchami,
 • Wyodrębnianie miejsca sylaby w wyrazie
 • Układanie wyrazów z głosek,
 • Wyodrębnianie głosek w nagłosie, śródgłosie, wygłosie,
 • Układanie wyrazów z daną głoską,
 • Wyodrębnianie głosek w wyrazach,
 • Tworzenie wyrazów  z ostatnich głosek demonstrowanych obrazków,
 • Dobieranie obrazków, których nazwy rozpoczynają się od danej głoski, kończą się na daną głoskę.

Utrwalanie pamięciowe:

 • Nauka wierszy, rymowanek,
 • Powtarzanie krótkich i długich zdań,
 • Powtarzanie szeregu wyrazów.

Doskonalenie wypowiedzi dzieci:

 • Utrwalanie poprawnej artykulacji głosek,
 • Wdrażanie do mowy zdaniowej,
 • Wzbogacanie czynnego słownika dziecka,
 • Opowiadanie treści obrazków, historyjek obrazkowych.

Materiał do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym opracowali koordynatorzy zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej z przedszkoli miejskich w Ostrołęce pod kierunkiem Krystyny Kwiatkowskiej pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce w roku szkolnym 2012/2013:
Przedszkole Miejskie Nr 1 – Agata Patyra
Przedszkole Miejskie Nr 5 – Marta Sobiech
Przedszkole Miejskie Nr 7 – Marzena Sady
Przedszkole Miejskie Nr 8 – Iwona Mróz
Przedszkole Miejskie Nr 9 – Iwona Laskowska
Przedszkole Miejskie Nr 10 – Małgorzata Kaszuba-Lipińska
Przedszkole Miejskie Nr 13 – Agata Berkowska
Przedszkole Miejskie Nr 15 – Anna Szyjka
Przedszkole Miejskie Nr 16 – Jolanta Trawińska
Przedszkole Miejskie Nr 17 – Barbara Kilijańska
Przedszkole Miejskie Nr 18 – Magdalena Zyśk

Post navigation