Czy można nauczyć się budowania prawidłowych relacji i komunikacji w rodzinie?

Więź emocjonalna z rodzicami” jest najważniejszym czynnikiem chroniącym dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Prawidłowa relacja między dorosłym a dzieckiem powinna łączyć w sobie dwa aspekty: miłość, akceptację, szacunek oraz granice, normy, wymagania.

Rodzice mają najlepsze intencje, a mimo to czasami ich działania nie przynoszą spodziewanego rezultatu. Czy można nauczyć się budowania prawidłowych relacji w rodzinie?

Konkretną ofertą w tym zakresie, sprawdzoną w ciągu wielu lat realizacji, jest program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Zasady wychowawcze proponowane uczestnikom programu podczas zajęć opierają się na dialogu i wykorzystują wiedzę z psychologii rozwojowej i psychologii komunikacji”.

Joanna Sakowska autorka programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

W naszej Poradni od wielu lat prowadzimy warsztaty praktycznych umiejętności wychowawczych dla rodziców wg założeń ww. programu.

Jest to program 10 spotkań dla zwyczajnych rodziców, którzy świadomie chcą zmieniać relacje w rodzinie na lepsze, bardziej bliskie, by efektywnie radzić obie z sytuacjami problemowymi.

Dlaczego 10 spotkań? Bo wszystko co ważne i co wymaga zmiany w rodzinie -wymaga systematycznego treningu, a nie uczestnictwa w jednorazowej prelekcji.

Główne motto zajęć brzmi „Wychowywać to kochać i wymagać”.

Tematyka zajęć: Na jakich zasadach i wartościach budować relacje dorosły – dziecko?
Jak określać dziecku granice?
Jak pomóc dziecku radzić sobie z emocjami?
Jak zachęcać dziecko do współpracy?
Czy powinno się karać dzieci?
Jak zachęcić dziecko do samodzielności?
Jak uwolnić dziecko od narzuconych mu ról?
Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty w rodzinie ?
Jak budować realne poczucie własnej wartości dziecka?

Zajęcia mają charakter psychoedukacyjny, nie terapeutyczny, prowadzone są metodami aktywnymi. Odbywają się raz w tygodniu.
Zapraszamy do zapisywania się na listę w sekretariacie Poradni. Zajęcia ruszają po zebraniu się grupy uczestników.

Post navigation