Działania Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce prowadzi działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym wzmacniające pożądane zachowania, zapewniając dzieciom i młodzieży bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Działania pomocowe naszej placówki są wykonywane w formie konsultacji, interwencji kryzysowej oraz badań diagnostycznych i zajęć terapeutycznych.

Działania Poradni Działania Poradni

Post navigation