Dzień Bezpiecznego Internetu – podsumowanie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce zaangażowała się w działania na rzecz „Dnia Bezpiecznego Internetu”, który w tym roku przypadał na dzień 9 lutego. W związku z tym przygotowaliśmy szereg działań w tym zakresie:

  • Szkolenie dla rodziców i rady pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 13 pt. „Bezpieczeństwo mojego dziecka w sieci” (04.02.2021r.).
    Celem szkolenia było między innymi zwiększenie świadomości rodziców i nauczycieli co do zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu przez dzieci. Istotne było również przekazanie wiedzy oraz sposobów na temat tego jak bezpiecznie korzystać z zasobów sieci. Ważną kwestią poruszaną przez prowadzących było omówienie skutków nadużywania technologii cyfrowych przez dzieci. Podczas szkolenia zachęcano uczestników do dyskusji.

Szkolenie zostało poprowadzone przez:
Katarzynę Pochopień – psycholog
Paulinę Bednarczyk – psycholog

  • Działalność informacyjna w formie gazetki ściennej na terenie Poradni pt.: Dzień Bezpiecznego Internetu” oraz ulotek dla rodziców z propozycją stron internetowych, które zawierają materiały profilaktyczne.

Opracowała:
Paulina Bednarczyk – psycholog

  • Działalność informacyjna na stronie internetowej i Facebooku Poradni w związku z obchodzeniem Dnia Bezpiecznego Internetu oraz zaproponowanie artykułów opracowanych przez specjalistów Poradni.

Informację opracowała:
Paulina Bednarczyk – psycholog

  • Konkurs plastyczny – skierowany głównie do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, polegający na przygotowaniu pracy pt.: „Jestem bezpieczny w sieci”. Prace można było przesyłać bądź dostarczyć do Poradni w dniach 28.01-08.02.2021r. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 23.02.2021r. Przyznano trzy pierwsze miejsca, a wiele prac otrzymało wyróżnienie.

Organizatorzy konkursu:
Ilona Bałdyga-Wielechowska – psycholog
Paulina Bednarczyk – psycholog

  • Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, zorganizowane w Szkole Podstawowej Nr1, w klasie II. Celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem w sieci oraz stworzenie wspólnej pracy na ten temat.

Zajęcia poprowadziła:

Beata Drabot – psycholog

  • Zajęcia grupowe „Fonolandia” poprowadzone w Przedszkolu Miejskim Nr 15 (2 zajęcia) i Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Ostrołęce (2 zajęcia). To projekt edukacyjny dla dzieci 5-6-letnich dotyczący odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych przygotowany przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg i Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Projekt ma aspekt psychoedukacyjny i profilaktyczny. Celem jest budowanie u dzieci właściwych postaw w zakresie używania mediów cyfrowych w sposób zrównoważony, przekazywanie wiedzy o szkodliwości nadużywania urządzeń mobilnych oraz nauka umiejętności spędzania czasu wolnego bez obecności gadżetów elektronicznych i przeciwdziałanie zjawisku fonoholizmu. W krainie Fonolandii towarzyszą dzieciom bohaterowie projektu- Ida, Antek i ich rodzice.
    Zaproponowano również dzieciom i ich rodzicom podjęcie wyzwania 24 godziny bez mediów cyfrowych (TV, komputer, smartfon, tablet itp.) 1 dzień w tygodniu celem budowania więzi, poszukiwania twórczych sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego i przeciwdziałania fonoholizmowi w rodzinie. Pomysłodawcą eksperymentu 72 h bez urządzeń cyfrowych jest dr Maciej Dębski prezes fundacji „Dbam o Mój Z@sięg”, współtwórca projektu edukacyjnego „Fonolandia”. Dzieci z PM nr 1 w Ostrołęce wykonały także w grupie pracę plastyczną „Jestem bezpieczny w sieci”.

Zajęcia poprowadziła:
Ewa Kotowska – pedagog, we współpracy z wychowawcami grup

 

Koordynator działań:
Paulina Bednarczyk – psycholog

Post navigation