Dzień godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dzień godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 roku przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – jedną z najstarszych i największych organizacji pozarządowych w kraju. Polski Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną wywodzi się od święta obchodzonego pod tą samą nazwą we Francji, a przypada na 5 maja. Data ta nie jest przypadkowa, ponieważ 5 maja obchodzony jest również Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Ten dzień jest świętem osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Dzień Godności jest po to żeby przypomnieć ludziom pełnosprawnym o osobach z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby z niepełnosprawnością mają takie same prawa jak inni ludzie. Mają prawo chodzić do szkoły, pracować i spędzać wolny czas tak jak lubią. Osobom z niepełnosprawnością intelektualną należy się taki sam szacunek jak innym ludziom. Niektórzy ludzie nie rozumieją osób, które są od nich inne. Na przykład wiele osób pełnosprawnych nie rozumie problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną. Często ludzie pełnosprawni nie interesują się osobami z niepełnosprawnością i nic nie wiedzą o ich życiu. W takiej sytuacji łatwo o dyskryminowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dyskryminowanie to gorsze traktowanie ludzi dlatego, że mają jakąś szczególną cechę. Na przykład są osobami z niepełnosprawnością. Dyskryminowaniu można zapobiegać. Należy uczyć ludzi o niepełnosprawności intelektualnej. Czasem wystarczy przypomnieć, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną istnieją i że mają takie same prawa jak wszyscy.

Post navigation