Edukacja w działaniu

” Lecz ludzi dobrej woli jest więcej…” Nie może więc być miejsca i zgody na nienawiść wobec drugiego człowieka. Najlepszą ochroną przeciw nienawiści jest edukacja, która uwrażliwia na zło, zagrożenie nietolerancją , uczy młodych ludzi odpowiedzialności za słowo.

Zapraszam do zapoznania się z poniższymi materiałami edukacyjnymi, które pomogą kształtować u młodych ludzi empatię i szacunek dla drugiego człowieka. Pokażmy, że świat wokół nas może być pełen życzliwości, lepszy i radośniejszy.

Dyrektor Poradni P-P

Wioletta Nowicka-Masztalerz

https://www.facebook.com/edukacjawdzialaniu/posts/2025444357755290

https://www.facebook.com/Dor.Loboda/posts/773784972981949

Post navigation