Ferie z Poradnią

W dniach 29 – 31.01.2019r. odbyły się warsztaty umiejętności interpersonalnych dla uczniów młodzieży. Udział w treningu był okazją do rozwijania umiejętności inicjowania i podtrzymania pozytywnych relacji z innymi ludźmi, uważnego słuchania, rozwiązywania konfliktów, pracy zespołowej oraz zwiększenia adaptacji społecznej. Warsztaty prowadziła psycholog Ilona Bałdyga Wielechowska oraz pedagog Dorota Żebrowska.

Post navigation