Festyn rodzinny z „Jedynką”

29 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrołęce odbył się Festyn rodzinny z „Jedynką”.

Wśród wielu zaproszonych do udziału w nim instytucji, jak co roku uczestniczyła także nasza Poradnia. Oferowaliśmy zainteresowanym dzieciom, uczniom, ich rodzicom szeroką informację o zadaniach i działaniach realizowanych w Poradni, sposobach kontaktu, zasadach i formach korzystania z pomocy w naszej placówce. Chętne dzieci mogły także skorzystać z proponowanych im gier, pusów, układanek, kolorowanek.
W czasie trwania Festynu na stanowisku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce dyżur pełniły panie: pedagog Urszula Pakieła i logopeda Edyta Łukasiewicz

Post navigation