Gdy nastolatkowie sięgają po alkohol

„Gdy nastolatkowie sięgają po alkohol” to pakiety edukacyjne dla rodziców i opiekunów dorastających dzieci, które można otrzymać bezpłatnie w naszej Poradni. Zostały one opracowane i wydane przez Fundację Poza Schematami, na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020). Materiały pomagają w rozumieniu znaczenia zachowań ryzykownych związanych z piciem alkoholu w okresie dojrzewania młodego człowieka. Są również przydatne w rozwijaniu kompetencji wychowawczych i profilaktycznych. Zawierają szereg praktycznych wskazówek i podpowiedzi. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.
Zawartość Pakietu:
Broszury: „Alkohol to zawsze ryzyko”, „Zrozumieć nastolatka”, „Mądra ochrona-mniejsze ryzyko”, „Dobre wsparcie plus rozważna kontrola”, „Twój nastolatek a alkohol. Rodzicielskie interwencje”, „Jak i gdzie szukać pomocy? Poradnik dla rodziców i opiekunów nastolatków”.
Ulotki: „Jak alkohol wpływa na mózg nastolatka?”, „Rodzice a alkohol. Jak być dobrym wzorem dla nastolatka?”, „Jak nauczyć nastolatka podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących alkoholu?”, „Jak nauczyć nastolatka radzenia sobie z presją rówieśniczą dotyczącą alkoholu?”, „Jak rozmawiać z nastolatkiem, który zaprzecza piciu alkoholu?”, „Jak nauczyć nastolatka radzenia sobie ze stresem?”.

Gdy nastolatkowie sięgają po alkohol

Post navigation