Gdzie szukać pomocy?

Przykładowe Ośrodki, w których można dokonać pogłębionej diagnozy medycznej w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu:

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Diagnoza Autyzmu
ul. Al. Legionów 91/7, Łomża

  • Instytut Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka”

Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci

al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. 22 8157233

  • Instytut Psychiatrii i Neurologii

Poradnia dla Dzieci Autystycznych
ul. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa
tel.: 22 4582622; 22 6421272 Bezpośrednia diagnoza autyzmu – tel. 22 4582622

  • Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS

ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa
tel. 22 8258742

  • SOTIS – Centrum terapii autyzmu

ul. Gdańska 2 lok. 10 01-633 Warszawa
tel.: 667688377

  • Fundacja Scolar

Centrala Wilanów:
ul. Kubickiego 9. 02-954 Warszawa
tel. 22 848 43 24; 607 344 840
Filia Bielany:
ul. Kleczewska 50 01-826 Warszawa

  • Fundacja “Promyk” w Ostrołęce

ul. Kołobrzeska 7 07-401 Ostrołęka
Tel. 29 714 26 58

  • Ośrodek diagnostyczno-rehabilitacyjny ALEK

ul. Kurpiowska 12
07-410 Ostrołęka
tel. 662 199 551

  • Caritas Diecezji Łomżyńskiej Centrum Rehabilitacji pw. św. Rocha

ul. Rybaki 1
18-400 Łomża
tel. 86 2166117

Przykładowe Ośrodki, w których można dokonać pogłębionej diagnozy medycznej w kierunku zaburzeń słuchu:

  • Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy,05-830 Nadarzyn
tel.: 22 3560301, 22 3560303, 22 3118111, 22 3118121, 22 3118131
e-mail: rejestracja.kajetany@ifps.org.pl

Post navigation