Jak pomóc dziecku wybrać szkołę ponadpodstawową?

Podjęcie decyzji związanej z wyborem szkoły ponadpodstawowej jest jednym z najtrudniejszych wyborów, przed jakimi stają młodzi ludzie.

Warto rozmawiać z dzieckiem pod kątem przygotowania go do życia zawodowego w przyszłości – o jego zdolnościach, cechach charakteru, zdrowiu, wartościach. Podejmując te ważne decyzje należy także wziąć pod uwagę jego zainteresowania i predyspozycje. Identyfikacja zainteresowań dziecka ułatwi poszukiwanie szkoły o profilu odpowiadającym obszarom zawodowym, które te zainteresowania mogą rozwinąć. Dotyczy to zarówno przedmiotów szkolnych, jak i pasji dziecka.

Każde dziecko posiada zarówno rozwinięte w różnym stopniu zdolności ogólne, do których zaliczamy, np. inteligencję, kreatywność, sprawności fizyczne oraz zdolności ukierunkowane przedmiotowo, np. artystyczne, językowe, matematyczne czy sportowe. Dobrze jest przeanalizować, w jakich dziedzinach dziecko jest bardzo dobre, czego uczy się szybko i z przyjemnością. Każdy z nas kieruje się w swoim życiu określonym zestawem wartości, które również leżą u podstaw decyzji dotyczących wyboru wykonywanego zawodu. Jeżeli obserwujemy, że dziecko chętnie angażuje się, np. w działania wolontariatu młodzieżowego, może warto pomyśleć o szkole i zawodzie, który pozwoli mu rozwinąć kompetencje społeczne.

Rodzice, którzy dobrze znają cechy osobowości i temperament swoich dzieci, mogą być dla nich wsparciem przy wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Bardzo ważnym elementem procesu podejmowania decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej jest analiza stanu zdrowia i potrzeb dziecka. Należy pamiętać, by nie wybierać szkoły, która kształci do zawodu, do wykonywania którego nastolatek ma przeciwwskazania zdrowotne. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe to proces, w którym także doradca zawodowy udziela pomocy doradczej uczniom w planowaniu dalszego kierunku kształcenia i wyborze zawodu. Pomaga uczniom w poznaniu samego siebie, zainteresowań, cech osobowości oraz ich predyspozycji do określonych zawodów.

Zapraszam do kontaktu

Urszula Pakieła – doradca zawodowy
tel. 29 760 45 36

Post navigation