Język Żyrafy czy Język Szakala?

18 grudnia 2018r. specjaliści Poradni wzięli udział w szkoleniu „Wprowadzenie do metody Porozumienia bez Przemocy czyli o Języku Żyrafy i Szakala”. Tydzień wcześniej w podobnym spotkaniu w naszej placówce uczestniczyli pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz inni specjaliści udzielający wsparcia dziecku i rodzinie. Spotkania zorganizowała Ewa Kotowska-wicedyrektor Poradni, a poprowadziła je Elżbieta Stawińska- pedagog, psychoedukator, udzielająca pomocy w zakresie problemów wychowawczych i konfliktów w relacjach rodzinnych, prowadząca warsztaty i audycje poświęcone tematyce wychowania dzieci i młodzieży „Złością czy Miłością” w Radiu Warszawa w każdy piątek o 20.10.

Porozumienie bez Przemocy (PbP) Nonviolent Communication (NVC) to metoda komunikacji zwana również Językiem Serca lub Komunikacją Empatyczną została stworzona przez amerykańskiego psychologa Marshalla Rosenberga. To sposób komunikowania się oparty na rozpoznawaniu uczuć i potrzeb-swoich oraz drugiej osoby-i na otwartym ich wyrażaniu. Ma na celu wspieranie dialogu między ludźmi oraz budowanie społeczeństw opartych na empatii. Metoda umożliwia nawiązanie kontaktu opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, co w efekcie zaspokaja potrzeby rozmówców w sposób pokojowy bez przemocy.

W metodzie ważna jest obserwacja faktów, świadomość uczuć i potrzeb, empatia rozumiana jako próba podążania za uczuciami i potrzebami innych osób bez osądzania i krytykowania, obustronny szacunek i tolerancja, akceptacja różnorodności. Porozumienie bez Przemocy w jasny sposób wskazuje potencjalne źródło konfliktów. Konflikty rodzą z przekonania, ze jest tylko jeden sposób zaspokajania danej potrzeby. Metoda uczy znajdywania strategii działania, tak aby można było usłyszeć, uszanować oraz zaspokoić potrzeby wszystkich stron, co jest szansą na konstruktywny dialog, osiągnięcie porozumienia i współpracę miedzy ludźmi.

Symbolem NVC jest żyrafa (stąd kolejna nazwa NVC–Język Żyrafy)– sympatyczne zwierzę, które ma największe serce spośród wszystkich ssaków lądowych. Przeciwstawia się jej Język Szakala, który symbolizuje odmienny styl komunikacji – zawierający krytykę, osąd i agresję. Porozumienie bez Przemocy warto, aby było stosowane jako metoda konstruktywnej komunikacji w rodzinie, szkole, w debacie i dyskusjach społecznych, także w przestrzeni mediów cyfrowych. Zachęcamy, aby głębiej zapoznać się z tą tematyką.

Post navigation