Kampania 19 dni przeciwko przemocy

W Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Ostrołęce w ramach ogólnopolskiej Kampanii 19 dni przeciwko przemocy odbywającej się w 2017 roku pod hasłem zapobiegania tradycyjnym, krzywdzącym praktykom psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce Alina Anna Żmudzińska prowadząca z 3 grupami dzieci zajęcia z cyklu „W krainie zdrowych nawyków” zaproponowała 6-latkom wykonanie rysunków promujących postawy przeciwko przemocy, krzywdzeniu dzieci i młodzieży pt. „Budujemy świat bez przemocy”.
Dzieciaki, dzieląc się własnymi spostrzeżeniami, najpierw próbowały pod kierunkiem psycholog ustalić i opisać czym jest krzywdzenie, agresja i przemoc, po czym z dużym zaangażowaniem przystąpiły do wyrażenia w formie rysunkowej swoich pomysłów przeciwdziałania tym niewłaściwym praktykom.
W dowód uznania za aktywność dzieci w czasie zajęć, plastyczną i treściową formę wykonanych przez nie prac – każde dziecko otrzymało przygotowany przez poradnię dyplom i drobny upominek w formie książeczki z naklejkami do kolorowania i czytania. Było to miłe zwieńczenie Kampanii 19 dni przeciwko przemocy.

Notatkę sporządziła: A. A. Żmudzińska

A oto kilka zdjęć:

 

 

Post navigation