Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

19 dni przeciwko przemocyW związku z kolejną edycją Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce odbyło się spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych, na które zaproszono Jarosława Skrodzkiego – kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich. Spotkanie zorganizowała dyr. Poradni Wioletta Nowicka Masztalerz we współpracy z koordynatorem Kampanii w Poradni, psychologiem p. Katarzyną Łada. Na początku pani psycholog przypomniała idee kampanii, zaprezentowała spot przygotowany przez MOW w Puławach. Wyświetliła film przybliżający akcję społeczną #CZYTAMYDLAMAMY, dzięki której Fundacja po DRUGIE będzie mogła doprowadzić do końca budowę domu dla nieletnich i usamodzielniających się matek z placówek resocjalizacyjnych.

Celem spotkania było udoskonalenie współpracy instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny. Uczestnicy wymieniali swoje spostrzeżenia wynikające z bieżącej pracy z uczniem i jego rodziną, przedstawili wzajemne oczekiwania wrażając nadzieję, że współpraca ta zaowocuje większym wsparciem dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. Moderująca spotkanie p. psycholog Katarzyna Łada zebrała wnioski uczestników w celu przekazania ich kuratorom społecznym za pośrednictwem zaproszonego kuratora zawodowego.

Post navigation