KARY czy KONSEKWENCJE w wychowywaniu NASTOLATKA?

W dniu 09.06.2017 r. (piątek) o godz. 16:30 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza Rodziców do udziału w kolejnym cyklu zajęć: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”:

JAK POROZUMIEĆ SIĘ Z NASTOLATKIEM
czyli RODZICU chcesz mieć RACJĘ, czy RELACJĘ?
Spotkanie nr 5: „KARY czy KONSEKWENCJE w wychowywaniu NASTOLATKA?”

Specyficzny dla okresu dorastania negatywizm może przybierać formę arogancji, buntu, oporu, nieposłuszeństwa, niechęci, braku współpracy, bierności itp. Na spotkaniu będziemy szukać sposobów jak skutecznie „dyscyplinować” młodego człowieka za nieodpowiednie zachowanie by skłonić go do większej dojrzałości i odpowiedzialności za swoje czyny.

Zajęcia przeznaczone są dla rodziców, wychowawców i nauczycieli pragnących rozwinąć praktyczne umiejętności wychowawcze i efektywnie radzić obie z sytuacjami problemowymi w domu i w szkole.

Metoda i forma realizacji: Zajęcia mają charakter warsztatów.

Miejsce: sala konferencyjna na parterze Poradni ul. Oświatowa 1.

Serdecznie zapraszamy

Post navigation